تبلیغات
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - .......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - هوا و هوس
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 اللهمصلعلیفاطمةوابیهاوبعلهاوبنیهاوسرالمستودعفیهابعددمااحاطبهعلمک
هوا و هوس به قلم بنده

  هوای دلم آتش دوباره گرفت       

                          حیای عشق را به یکباره گرفت

زیک لحظه حق رامستانه گرفت 

                          زمی فروشان مست پیاله گرفت

گذاشت دامی و دلم را شبانه گرفت

                          پر پرواز را در آشیانه گرفت    

رنگ از رخ عشق با ترانه گرفت

                         دل پارسا راچه جانانه گرفت

بصیرت رند را با دانه گرفت

                         عجبم!چگونه عشق را رندانه گرفت

همین که غرور و افاده زبانه گرفت      

                         ذلالت هویدا گشت مردانه گرفت

هوس کرد دانه را تازیانه گرفت

                          عوض کرد خانه را خرابه گرفت

شیطان به سرش زد که مرا بنده گرفت

                           مستی زسرم رفت مرا ناله گرفت

معشوق بگفتا که مگر توبه گرفت

                           حُر گفت حسین ،جان، تازه گرفت

 

آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعدادکل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
خشاب
SusaWebTools