تبلیغات
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - .......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - بندگی
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 اللهمصلعلیفاطمةوابیهاوبعلهاوبنیهاوسرالمستودعفیهابعددمااحاطبهعلمک
بندگی به قلم بنده

چیستم با این همه شرمندگی

                          آدمی جز در رکاب بندگی

بنده ام در بند این درندگی

                        بنده نیم با همه آزادگی

بی مرامی نیست دراین بندگی

                       خواهی از حق چون شود بارندگی

من شدم دربست اسیر زندگی

                         تا جوانی یاد گیر مردانگی

می شود با این همه برندگی

                        تو رسی روزی به این بالندگی                                                                     

گر برسی تو به این دیوانگی

                        تو نرفتی جز مسیر بندگی

آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعدادکل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
خشاب
SusaWebTools