تبلیغات
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - .......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - یاهو
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 اللهمصلعلیفاطمةوابیهاوبعلهاوبنیهاوسرالمستودعفیهابعددمااحاطبهعلمک
یاهو به قلم بنده

من در کف آنم نشود دیر نمازم

        آن وقت بگویم که منم تار نوازم

بی تو شدم و اسیر این خاک

       به به که منم درنظرم خوب بسازم

بی یار نخواهم یک لحظه بمانم

       ای  یار  مدد کن  این  بار  نبازم

این نغمه سرایی زکوبیدن من بود

      ای من تو نباشی!بی هو به چه نازم

آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعدادکل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
خشاب
SusaWebTools