تبلیغات
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - .......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - کجایند مردان بی ادعا ؟!
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 اللهمصلعلیفاطمةوابیهاوبعلهاوبنیهاوسرالمستودعفیهابعددمااحاطبهعلمک
کجایند مردان بی ادعا ؟! به قلم بنده
بسم الله

کجایند مردان بی ادعا  همان ها که دارند التماس دعا جدا از ریا برای شفا به سمت خدا
مسیری به طول زمین تا سما ندیدند خود را در خفا به دور از هوا که مست حیا اسیر منا

منا ، زمینی که از فرطِ آه و جیغ و بلا  ، بشد کر ، زبانم لال ، کر......بلا


به عشق حســـــــــــین ، خون خدا کلید هدی بکردند جان را فدا همان مردان بی ادعا        

آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعدادکل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
خشاب
SusaWebTools