تبلیغات
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - .......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - صفحه نیازمندی ها
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 اللهمصلعلیفاطمةوابیهاوبعلهاوبنیهاوسرالمستودعفیهابعددمااحاطبهعلمک
صفحه نیازمندی ها به قلم بنده
                                                      یاخانم ام البنین
       
                          

            
توجه                                                                           توجه              
      

      

    قابل توجه اهالی محترم شیراز دیار گل وبلبل به چند پروند* کاندید خل ترجیحا از نوع منگل برای گذراندن یک دوره ی  آموزشی درمانی البته فقط به عنوان سمبل برای بازی در رُل آدم شُل  و افتتاح چند پل نیازمندیم. به امید داشتن بهارستانی آکنده از گل و نبوده حتی یک اسکل تنها شرط لازم وکافی داشتن نامهای مستعاری از قبیل صالح ، مصلح ، محمدصالح ، امیرمصلح و...و یا داشتن شهرتی از قبیل مقبول ، قابل و یا اقبال ،... می باشد اگر نامی چون اصلح مقبول داشته باشد به طور اکمل به ایشان و خانواده ، فامیلهای وابسته ، نسل های مرتبط و غیر مرتبط با پسوند جُل بسیار بسیار بسیار زیاد نیازمندیم.
                                                                            
                                      


                                                            با تشکرفراوان
                        آموزشگاه پرورش نامزدهای مستعد وابسته به بیمارستان اعصاب و روان
                                     سال تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی 


* پروند : گلابی و...
آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعدادکل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
خشاب
SusaWebTools