تبلیغات
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - .......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - کمی تا قسمتی ابری
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 اللهمصلعلیفاطمةوابیهاوبعلهاوبنیهاوسرالمستودعفیهابعددمااحاطبهعلمک
کمی تا قسمتی ابری به قلم بنده
از غافله ما باز بمانیم  
          گر قصّه ی ارباب نخوانیم
راحت سر جایمان بخوابیم
          از غصّه ی زهرا چه بدانیم
گر با نظر کران سراییم
           جان بر کف رهبر به زبانیم

ما در صف لشکر خداییم
          یا بسته به افسار خرانیم
یکبار نشد اذان بگوییم
                  ما منتقد صوت اذانیم

در زمره ی رهپوی وصالیم
           وابسته به کانون سرانیم

یک لحظه سکوت تاجوانیم
          تابع به فرامین شبانیم   
شاید که کمی در انحرافیم
           اما همه از سینه زنانیم
یک دل به برادری بمانیم
           چون منتظر عشق زمانیم

لینک های مرتبط:
آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعدادکل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
خشاب
SusaWebTools