تبلیغات
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - .......................................... جوانان گوجه ای مدل57 - وای مادرم
.......................................... جوانان گوجه ای مدل57 اللهمصلعلیفاطمةوابیهاوبعلهاوبنیهاوسرالمستودعفیهابعددمااحاطبهعلمک
یامحسن بحق الحسن

اینجا مدینه
خدایا خدایا انگار کسی در کمینه
نامرد انگار مردی ندیده بی حیا چشم علی را دور دیده
...
مادر کجا
کوچه هست اینجا از این بر بیا
چقدر گفتم از خونه بیرون نیا آخه داداش کی می یاد به دنیا
...
وای خدا
مادر از این بر نیا کوچه تنگه نیا
برو کنار آقا من دارم بابا علی شیر خدا نیا جلو تو رُ خدا
...
وای مادرم یا اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

                                  
حلال کنیدالتماس دعا
آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعدادکل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
خشاب
SusaWebTools